Focus on Fitness: Virtual Personal Training Programs

Abril/Mayo 2022 isyu Tumutok sa Fitness: Virtual Personal Training ProgramsNi Kelly Jones, MS, RD, CSSD, LDNDietian ngayon Vol. 24, No. 4, p. 56 Mga Istratehiya upang Matulungan ang Mga Kliyente na Piliin Kung Ano ang Pinakamahusay para sa Kanila Habang naiintindihan ng karamihan sa mga kliyente na ang regular na pisikal na aktibidad ay isang … Read more