Plant-Based Eating Could Lower Your Diabetes Risk

Ang mga benepisyo ng pagkain ng mga pagkaing nakabatay sa halaman at pagkain ay dumarami. Mahirap tanggihan ang mga benepisyong dulot ng pagpili ng mga halaman kaysa sa mga pagkaing nakabatay sa hayop, mula sa ginagawang mas eco-friendly ang iyong diyeta upang mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. At ngayon, maaaring tinukoy ng mga … Read more