What’s the Best Diet for PCOS?

Ang nakakaapekto sa humigit-kumulang 10 porsiyento ng mga kababaihan sa edad ng reproductive, polycystic ovary syndrome, o PCOS, ay isang pangkaraniwang problema sa kalusugan na nailalarawan ng isang hormonal imbalance na maaaring magdulot ng kalituhan hindi lamang sa iyong mga ovary kundi sa iyong buong katawan. Kaya, bilang karagdagan sa potensyal na panggugulo sa iyong … Read more