Should You Eat When You’re Stressed?

Alam ng karamihan na ang stress ay nakakaapekto sa ating digestive system. Kahit na ang mga taong walang digestive issues ay pamilyar sa hindi pagkatunaw ng pagkain at pag-cramping ng tiyan na kadalasang kasama ng mga nakababahalang sitwasyon. Maaaring ito ay dahil sa kaba, takot, o pagdadalamhati. Kadalasan, hindi kami kumakain sa mga oras na … Read more