What Is a Low-FODMAP Diet?

Pupunta lang ako sa unahan at sasabihin ito: Ang irritable bowel syndrome ay maaaring, mabuti, isang asong babae. Naaapektuhan ang 25 hanggang 45 milyong katao sa US, ang talamak na kondisyon ay mahalagang isang pangkat ng mga sintomas na pumipinsala sa iyong digestive system. Isipin: pananakit, pagdurugo, pagtatae, at/o paninigas ng dumi, bilang ilan lamang. … Read more